Zespół

Magdalena Czarnecka

Magdalena Czarnecka

Redaktorka i korektorka

Doktor nauk humanistycznych (autorka pracy o inscenizacji dzieł S. Wyspiańskiego w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie). Pracowała jako nauczyciel, później jako redaktor w wydawnictwie, a od kilku lat prowadzi własną firmę. Choć może to brzmieć banalnie – kocha literaturę. Sama pisze, niestety głównie do szuflady, bo jak wiadomo szewc bez butów chodzi.