Realizacje

Lingwistyka na bieżąco

Wypisy i komentarze

Monografia Aleksandra Kiklewicza należy do pojemnego gatunku „wypisy i komentarze lingwistyczne”, łączącego rozważania semantyczne i pragmatyczne, a całkiem często także socjolingwistyczne. Na tym polu spotykają się nie tylko językoznawcy, ale również inni filologowie. Nie jest tu ważny przedmiot, lecz sposób jego skomentowania. Daje temu wyraz A. Kiklewicz, czyniąc obiektem rozważań dosłownie wszystko: zasłyszane rozmowy, teksty literatury pięknej, publicystykę, ogłoszenia, reklamy, szyldy i tabliczki.

Lingwistyka na bieżąco to bardzo dobre opracowanie, napisane przystępnym językiem, ale bez zbędnych uproszczeń i schlebiania czytelnikowi, który w krótkich i treściwych tekstach jest raz za razem pobudzany do refleksji nad relacjami otaczającej go rzeczywistości i jej językowej reprezentacji.