Realizacje

Lecznictwo na prowincji. 

Między perspektywą lokalną i globalną. Wybrane problemy