Aktualności Prace nad notatkami twórczymi ukończone!

Prace nad notatkami twórczymi ukończone!

Ukończono skład pierwszego tomu notatek twórczych Bolesława Prusa. Nie było to zadaniem łatwym. Układ graficzny notatek, jak to zwykle bywa, daleki był od porządku i ciągłości.

Zapiski zawierają tabele, wykresy, marginalia, wyróżnienia zrozumiałe jedynie dla autora. Co wynotowywał Prus? Wydaje się, że wszystko – począwszy od zapisków pamiętnikarskich, postępach w rzucaniu palenia, poprzez zadania matematyczne i logiczne, tabele pomagające w komponowaniu dzieł literackich, aż po przemyślenia z zakresu matematyki, filozofii, socjologii, botaniki, etyki i innych nauk. W notatkach twórczych młodego Prusa czytelnik spotka się z bogactwem umysłu otwartego na wszystko, co go otacza, swobodą myśli szukającej relacji między elementami rzeczywistości, ale też ze zmaganiami autora z własnymi słabościami i poszukiwaniem drogi do doskonałości moralnej i twórczej.

 

Notatki twórcze Bolesława Prusa

Seria

Gatunki

Inne

2017

2016

2015