Notatki twórcze T. 2: Notatki o kompozycji 1886-1889

W serii G pomieszczono notatki Aleksandra Głowackiego tworzone w ciągu całego życia, dotąd znane tylko fragmentarycznie nawet badaczom jego twórczości; większość zapisków dotyczyła zagadnień literackich, stąd nazwa „notatki twórcze”. Główne bloki notatek, stanowiące w tej edycji jądra tomów, to brulion-pamiętnik (w Notatkach „lubelskich”), następnie zaś – zapisywane w latach 1886–1889 Notatki o kompozycji, Zeszyty o kompozycji z lat 1896–1899, Notesy-„książeczki” o kompozycji z lat 1898–1906, a wreszcie późne notesy z lat 1906–1912. Do roku 2017 ukażą się drukiem trzy tomy notatek (do 1898 roku) w opracowaniu prof. dr hab. Anny Martuszewskiej, autorki wyboru Bolesław Prus. Literackie notatki o kompozycji, oraz dr Magdaleny Kreft.

Drugi tom z serii zawiera zapisywane w latach 1886–1889 Notatki o kompozycji (oprac. Magdalena Kreft, Anna Martuszewska).  Notatki o kompozycji to 65 arkuszy nieliniowanego papieru, opatrzonych datą miesięczną i roczną, zapełnionych wykresami, tabelami i szczegółowymi analizami dotyczącymi istoty zjawisk występujących w świecie, ich wzajemnych relacji i wpływu na człowieka. O zapiskach tych Prus wspomina w dyskusji z Aleksandrem Świętochowskim, który zarzuca mu nieprzemyślaną kompozycję jego powieści i braki warsztatowe w kreowaniu świata przedstawionego, pisząc: „już w sierpniu r. 1886 porobiłem pierwsze notatki. Dziś samych twierdzeń, wniosków i zagadnień z tej dziedziny mam przeszło 80 arkuszy, niektóre części metody wypróbowałem praktycznie i, jeżeli mi Bóg pozwoli, mam nadzieję wydać naukowo opracowaną: teorię twórczości literackiej”.

Format: 235,5x157 mm mm
Oprawa: twarda, tłoczona, szyta
Liczba stron: 450
Redaktor: Anna Martuszewska, Magdalena Kreft
Zamów

#calyprus, notatki, notatki twórcze, Prus